Aanwerving

Steeds meer Vlamingen hebben een migratieachtergrond. Het gaat om een heel divers publiek van pas gearriveerde vluchtelingen tot kleinkinderen van de eerste gastarbeiders, van hoogopgeleide expats tot vakmensen uit Europese lidstaten. Wij hebben veel openstaande vacatures, zij zijn op zoek naar een plek op onze arbeidsmarkt. Hoe kan je als bedrijf deze talenten binnenhalen?

Aanwerving Vreemde Vragen

1.Hoe maak je een vacature die zoveel mogelijk mensen bereikt?

 

Tips

Vacature opmaken

 • Maak gebruik van afbeeldingen op je website en in je vacaturebericht die tonen dat medewerkers met diverse achtergronden welkom zijn in je organisatie. Er bestaan online databanken waar je foto's kan terugvinden zoals Shutterstock (betalend), Pixabay (gratis),...

 • Maak met een diversiteitsclausule duidelijk dat iedereen welkom is.

  Bijvoorbeeld: "Wij selecteren kandidaten op basis van hun talenten ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, handicap,..."

 • Stel je vacaturebericht op in klare taal en bekijk de checklist voor een toegankelijke vacature als leidraad.

 • Omschrijf de functie zo goed mogelijk, in actieve zinnen en concrete taken. Vermijd vakjargon en onbekende Engelse termen.

 • Vraag eerder naar competenties dan naar specifieke diploma’s.

 • Hou de takenlijst haalbaar, om kandidaten niet af te schrikken. Verwijs naar de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

 • Vermeld de werkuren, het exacte adres en de mogelijkheden om er met het openbaar vervoer te geraken.

 • Maak de job aantrekkelijker en vermeld in de vacature de opleidingsmogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers. Voorzie ook taalopleidingen voor anderstalige medewerkers.

 • 5 tips vanuit UNIZO zijn:

  1. Wat vertel je over je bedrijf aan een petentieel nieuwe medewerker om hem te overtuigen?
  2. Hoe is je onderneming georganiseerd en aan wie zal de nieuwe medewerker rapporteren?
  3. Wat zijn de concrete taken en verantwoordlijekheden? Hoe ziet de jobprocedure er uit?
  4. Welke kennis, ervaring en vaardigheden verwacht je? Aan welk profiel moet de persoon voldoen qua voorkomen, persoonlijkheid, opleidingsvereisten?
  5. Wat bied je de medewerker van loon, extra voordelen, flexibiliteit in uurrooster en/of vakantie, vorming en doorgroeimogelijkheden?

Vacature verspreiden

VDAB inschakelen

 • Contacteer een VDAB-accountmanager in jouw regio. Zij kunnen je in contact brengen met geschikte kandidaten waaronder ook anderstaligen met een migratieachtergrond.

 • Organiseer samen met VDAB een jobdag of ga je bedrijf voorstellen aan cursisten die een VDAB-opleiding in jouw vakgebied volgen.

 • Bekijk samen de mogelijkheden van IBO en IBO met taalondersteuning (IBOT). Geef kandidaten met weinig ervaring een kans via dit soort contracten. Ze zijn zeer voordelig voor de werkgever.

Tools

2.Hoe selecteer je een kandidaat met een beperkte kennis Nederlands?

 

Tips

Voorbereiding

 • Bepaal welke talige taken de medewerker moet kunnen. Maak dit duidelijk bij aanwerving maar geef mensen ook kansen om hierin te groeien.

 • Gebruik een invulformulier waarmee geïnteresseerde kandidaten op een eenvoudige manier kunnen solliciteren.

 • Als de job een beperkte kennis van het Nederlands toelaat, houd dan ook de selectieprocedure in klare taal.

 • Maak gebruik van een vertaal app of Google translate.  Werk met korte zinnen en gebruik als bron- of doeltaal het Engels om kwaliteitsvolle vertalingen te bekomen.

 • Een selectie op basis van brief en CV leidt niet noodzakelijk tot de beste kandidaat. Nodig de kandidaten uit en laat hen hun motivatie en werkervaring toelichten.

Tijdens het sollicitatiegesprek

 • Focus op competenties in plaats van op diploma's.

 • Schat met deze tips het taalniveau in van de kandidaat.

 • Maak gebruik van een praktische proef om competenties te testen.

 • Niet iedereen is het gewoon om z’n talenten en positieve eigenschappen in de verf te zetten. Houd daar rekening mee.

 • Houd het sollicitatiegesprek simpel. Gebruik klare taal, korte zinnen, eenvoudige woorden en vermijd uitdrukkingen.

 • Verval niet in kleutertaal. Een beperkte kennis van het Nederlands heeft niets te maken met iemands intelligentie.

Tools

 • Gebruik het Europees Referentiekader om te bepalen welke talige competenties iemand nodig heeft om een functie uit te oefenen op vlak van spreken, luisteren, schrijven en lezen of om de taalvaardigheid van een kandidaat in te schatten. 

 • Maak gebruik van de Talentendoos om op een laagdrempelige manier talenten bespreekbaar te maken.

 • Gebruik Test your selfie, een meertalige tool om sociale vaardigheden en soft skills zoals werkethiek, betrouwbaarheid, motivatie, positieve ingesteldheid, samenwerken, stressbestendigheid en communicatieve vaardigheden te testen.

 • Voor informatie over de gelijkschakeling of erkenning van buitenlandse diploma's kan je als werkgever terecht bij de Leerwinkel.

 • Maak gebruik van de tools om de communicatie met anderstalige medewerkers te ondersteunen.

3.Welke documenten hebben nieuwkomers nodig om te mogen werken?

 

Tips

 • Als kandidaten over de Belgische nationaliteit beschikken is er geen enkel probleem.

 • Vraag aan sollicitanten om een geldig verblijfsdocument mee te brengen naar het gesprek. Controleer de vermelding in verband met toegang tot de arbeidsmarkt en de vervaldatum.

 • Ben je niet helemaal zeker of de documenten van de sollicitant in orde zijn? Vraag raad aan VDAB of aan de juridische helpdesk bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • Neem een kopie van het verblijfsdocument met de vermelding tot de arbeidsmarkt zodat je die kan voorleggen als de sociale inspectie langskomt.

Tools

4.Hoe zorg je voor een perfecte start op de werkvloer?

 

Tips

Warm Onthaal

 • Communiceer op voorhand over de persoon die je hebt aangeworven. Dat kan zowel mondeling of via het prikbord, het intranet of de interne nieuwsbrief. Benadruk vooral de capaciteiten, hobby’s en interesses van de nieuwe collega.

 • Zorg ervoor dat praktische zaken geregeld zijn voor de nieuwe werkkracht zoals arbeidskledij, werkuitrusting, toegangsbadges, inlogcodes of sleutels, een kast in de kleedkamer, etc.

 • Organiseer een rondleiding in de organisatie en zorg ervoor dat de nieuwe medewerker tijd en ruimte krijgt om kennis te maken met zijn of haar werkplek.

 • Maak een draaiboek voor de medewerkers die het onthaal verzorgen. Zo weet iedereen wie welke verantwoordelijkheid heeft en welke info gegeven moet worden.

Instructies

 • Zorg voor een goede onthaalbrochure die informatie bevat over de activiteiten van het bedrijf, de bedrijfsmissie en visie, het organogram, etc.

 • Zorg ervoor dat de onthaalbrochure duidelijk en leesbaar is voor alle medewerkers. Gebruik duidelijke taal en visueel materiaal. Zorg eventueel voor een vertaling.

 • Voorzie op de werkvloer een instructiekaart met afbeeldingen voor nieuwkomers die weinig Nederlands spreken.

Peter/meterschap

 • Vraag aan ervaren en vlotte medewerkers om zich kandidaat te stellen als meter of peter. Voorzie hier eventueel een opleiding voor.

 • Organiseer de begeleiding voor alle starters in het bedrijf of ze nu een migratieachtergrond hebben of niet. Peters en meters kunnen het onthaal van nieuwe collega’s vlot laten verlopen en zorgen dat ze meteen opgenomen worden in de groep.

 • Vraag aan de peter of meter om op een rustige manier de onthaalbrochure met de nieuwe werkkracht te overlopen.

 • Ga na welke ondersteuning je sectoraal opleidingsfonds biedt bij het uitwerken van een onthaalbeleid en opleidingen peter-/meterschap.

Tools