Tools

Tools Vreemde Vragen

Aanwerving

Taal

Cultuur

 • Breng diversiteit in de missie en visie van je bedrijf met de Diversity Remix.

 • Maak werk van een onthaalprocedure en onthaalchecklist.

 • Ondersteun de peters en meters met een checklist.

 • Neem contact op met een consulent van het Agentschap Integratie & Inburgering. Zij kunnen tips, advies en achtergrondinformatie geven.

 • Bekijk eDiv, een online tool voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Je vindt er o.a. een online leermodule over antidiscriminatiewetgeving. Daarnaast bevat het ook heel wat inspirerende voorbeelden en juridisch advies.

 • Maak gebruik van jobcoaching op de werkvloer.

 • Gebruik de HR-scan van Alimento voor alle medewerkers, met tips en advies op het vlak van peter-meterschap en onthaalbeleid.

 • Contacteer het Agentschap Integratie en Inburgering voor tips, advies en doorverwijzingen rond diversiteit op de werkvloer.

 • Kom met de Checklist Diversiteit te weten of medewerkers zich goed voelen binnen je organisatie, ongeacht hun origine, religie, gender, mogelijke handicap of seksuele voorkeur. De antwoorden leiden tot een rapport met sterktes, werkpunten en concrete tips.

 • Maak gebruik van de handige tools op Pigmentzorg, het platform voor cultuursensitieve zorg. VIVO werkte ook een nondiscriminatiecode uit voor de social profitsector. Vraag aan je sectorfonds of ze iets gelijkaardigs hebben of gebruik deze ter inspiratie.

 • Gebruik Test your selfie, een meertalige tool om sociale vaardigheden en soft skills zoals werkethiek, betrouwbaarheid, motivatie, positieve ingesteldheid, samenwerken, stressbestendigheid, communicatieve vaardigheden te testen.

 • Klop aan bij UNIA voor ondersteuning op maat van je bedrijf. Ze geven opleidingen en trainingen, helpen bij het opzetten van een werkgroep of een actieplan, geven advies bij interne en externe communicatie.

 • Leer de organisaties of websites kennen waar je naar kunt doorverwijzen:

 • Vraag CAW-advies. Het is gratis en anoniem, ook voor werkgevers. Je kunt op ieder moment van de dag of de week een mail sturen. Een hulpverlener zal je vraag binnen de 2 werkdagen beantwoorden.

 • Ontdek de sociale kaart, een overzicht van alle diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

 • Bekijk de signalenkaart, een overzicht van de signalen die kunnen wijzen op privéproblemen bij een medewerker.

 • Gebruik de antidiscriminatiegids van VormDC om discriminatie beter te kunnen bestrijden en risico’s sneller te detecteren.

 • Lees in de brochure van VIVO "Cliënt of Koning?" hoe je omgaat met discriminerend gedrag van cliënten.

 • Contacteer het Agentschap Integratie & Inburgering of Unia als je een vorming over (omgaan met) diversiteit en/of non-discriminatie wil organiseren. Een consulent helpt je bedrijf op een concrete en praktische manier om te gaan met verschillende culturen zonder in te boeten op je doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. 

 • KMO's kunnen via de KMO-portefeuille financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Dit geldt voor opleiding en advies binnen het diversiteitsbeleid.

 • Laat je inspireren door de brochure Diversiteit op het werk van Liberform om diversiteit een plaats te geven binnen je personeelsbeleid.

 • Gebruik de checklist diversiteit of de handleiding nondiscriminiatie van LOGOS.

 • Maak gebruik van het boek Bouwen aan cultuursensitieve zorg van VIVO. Deze tool biedt ook inspiratie aan andere organisaties die nadenken over etnisch-culturele diversiteit binnen hun organisatie, personeel en aanbod.