Feiten&Cijfers

Zo’n 11 procent van de bevolking in West-Vlaanderen heeft een migratieachtergrond. Het gaat om een heel divers publiek, van pas gearriveerde vluchtelingen tot de kleinkinderen van de eerste gastarbeiders, van hoogopgeleide expats tot vakmensen uit Europese lidstaten, van nieuwkomers die hun weg nog moeten vinden tot mensen die in ons land geboren zijn.

Feiten&Cijfers Vreemde Vragen

1.Hoeveel personen met een migratieachtergrond zijn er in West-Vlaanderen?

 

In 2017 heeft 11% van de bevolking in West-Vlaanderen een niet-Belgische herkomst. In 2007 was dit nog maar 6,5%.

Evolutie aandeel bevolking in West-Vlaanderen met een niet-Belgische herkomst 2007-2017


Evolutie bevolking in West-Vlaanderen met een niet-Belgische herkomst 2007-2017

Bron: Provincie in cijfersBevolking in West-Vlaanderen met een niet-Belgische herkomst

In 2000 was 51% van de mensen met een niet-Belgische herkomst afkomstig uit een land in Noord- en West-Europa (met inbegrip van Frankrijk en Nederland), 11% afkomstig uit een voormalig Oostblokland, 11,5% uit Azië (met inbegrip van Turkije) en 11% uit een Maghrebland.

In 2010 was 37% van de mensen met een niet-Belgische herkomst afkomstig uit een land in Noord- en West-Europa (met inbegrip van Frankrijk en Nederland), 20% afkomstig uit een voormalig Oostblokland, en 14,6% uit Azië (met inbegrip van Turkije) en 12,2% uit een Maghrebland.

In 2017 was 27% van de mensen met een niet-Belgische herkomst afkomstig uit een land in Noord- en West-Europa (met inbegrip van Frankrijk en Nederland), 25,5% afkomstig uit een voormalig Oostblokland, en 17,6% uit Azië (met inbegrip van Turkije) en 11,9% uit een Maghrebland.

Herkomst-nationaliteit op landengroepen-niveau van bevolking in West-Vlaanderen met niet-Belgische herkomst 2000, 2010 en 2017 (in %)

TOP 10 herkomstlanden van bevolking West-Vlaanderen met een vreemde herkomst (2017).

Frankrijk
15,4%
20.044
Marokko
8,6%
11.196
ex-USSR
7,3%
9.544
Nederland
7,2%
9.396
Polen
5,9%
7.737
Roemenië
4,9%
6.446
ex-Joegoslavië
3,4%
4.494
Afghanistan
2,7%
3.456
Italië
2,3%
2.993
Groot-Brittanië
2,1%
2.704

Bron: Rijksregister op 01.01.2017, verwerking provincie West-Vlaanderen


Meer info vind je bij Provincie in Cijfers

2.Hoe verloopt een inburgeringstraject?

 

Een inburgeringstraject wordt aangeboden aan nieuwkomers om hen de nodige kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen om actief te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Een inburgeringstraject is bedoeld voor nieuwkomers vanaf 18 jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen en/of Brussel komen vestigen. Een deel van hen is bovendien verplicht om het inburgeringstraject te volgen. Dit inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie, Nederlandse taallessen en individuele begeleiding.

Meer info

Een cursus maatschappelijke oriëntatie

Een cursus over leven, werken, normen en waarden in België. De cursus wordt gegeven in een taal die de cursist begrijpt

Nederlandse taallessen

Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt samen met de nieuwkomer naar de cursus en school die best aansluit bij de leermogelijkheden van de nieuwkomer.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding in de zoektocht naar werk, studies, hulp bij diplomawaardering. Informatie over sport, cultuur en vrije tijd.

3.Hoe verloopt een asielprocedure?

 

Welke weg legt een asielzoeker af? Op deze website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering wordt de asielprocedure van A tot Z beschreven


Het resultaat van een asielprocedure kan zijn:

  • Erkenning als vluchteling volgens de Conventie van Genève: de asielzoeker krijgt definitief verblijfsrecht in België.
  • Statuut van 'subsidiair beschermde': de vluchteling krijgt een verblijfsvergunning van een jaar, daarna verlengt de gemeente dit telkens voor 2 jaar. Het statuut kan opgeheven worden als de omstandigheden in het land van herkomst positief evolueren.
  • De asielaanvraag wordt geweigerd: De asielzoeker krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten, maar kan hier nog tegen in beroep gaan.

4.Welke migratiegolven heeft ons land gekend?

 

Voor 1920

Immigratie in België is niet enkel een verschijnsel uit de 20e eeuw. Voor WO I kende ons land een zekere aantrekkingskracht voor inwoners uit de buurlanden. Het was centraal gelegen, makkelijk bereikbaar en had een onafgebroken vredestoestand.

1920 - 1940

Interbellum: Van spontane naar georganiseerde immigratie

Vanaf 1920 begon men in het kader van de naoorlogse wederopbouw systematisch buitenlandse arbeidskrachten aan te werven. Ze kwamen uit verder gelegen Zuid- en Oost-Europese landen. Eind de jaren 30 waren meer dan 1/5 van de mijnwerkers personen met een migratieachtergrond.

1940 - '45

WOII: Oorlogsvluchtelingen

De Tweede Wereldoorlog brengt van 1940 tot 1945 een ongeziene mensenstroom op gang: 15 miljoen mensen vluchten weg uit Europa, op zoek naar een veiligere plaats.

1945

Na WO II: Arbeidsmigratie

Na de tweede wereldoorlog werden actief arbeiders uit het Middellandse zeegebied gerekruteerd om in de mijnen te werken. De eerste "gastarbeiders" komen uit Italië, Griekenland en Spanje. Vanaf de jaren '60 komen ze ook uit Noord-Afrika en Turkije.

1968

Sinds 1968 hebben inwoners van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) geen toelating meer nodig om in een andere lidstaat te gaan werken.

1974

In 1974 komt er een migratiestop. Belgische werkgevers kunnen enkel nog een buitenlander in dienst nemen als het niet mogelijk blijkt om de openstaande vacature binnen een redelijke termijn in te vullen met werknemers die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Familiehereniging blijft wel nog mogelijk.

1989

De val van de Berlijnse muur zorgt voor een grote instroom van mensen uit Oost-Europa.

2004

In 2004 krijgt de E.U. er tien nieuwe lidstaten bij, in 2007 volgen Roemenië en Bulgarije. De Oost-Europeanen vormen vandaag de grootste groep personen met een migratieachtergrond in West-Vlaanderen.

2015

Vluchtelingencrisis

Een groeiend aantal conflicten leidt in 2015-2016 tot de grootste vluchtelingencrisis sinds WOII. Syriërs, Afghanen en Irakezen vluchten massaal voor oorlogsgeweld, hongersnood en vervolging in hun land. Ook inwoners van Zuid-Soedan, Somalië en Eritrea slaan op de vlucht voor zwaar geweld.Bron: Vamos Vacaturos en Europahuis